HAZIR BETON
5 1
Yazdır E-mail Olarak Gönder


HAZIR BETON

Beton, bir yapının sağlamlığını belirleyen en önemli unsurdur. Hazır beton ise; bilgisayar vasıtasıyla istenilen malzemelerin beton santrali vasıtasıyla karıştırılması ile üretilen ve müşteriye bu karışım neticesinde hazır olarak sunulan betona verilen isimdir. Hazır beton denildiğinde, malzemeleri herhangi bir yöntemle karıştırarak ortaya çıkan beton akla gelmemelidir. Hazır beton kullanım alanıyla oldukça geniş bir yelpazeye yayılır.

Hazır beton modern tesislerde, kontrol altında, bilgisayar yöntemi ile karıştırılarak oluşturulmaktadır. Hazır beton, çimento, agrega, katkı, karışım suyunun santralde karıştırılması ile elde edilir. Buradaki agrega betondaki sağlamlığı, katkı maddeleri işlenebilirliği, çimento mukavemeti verirken su ise çimentonun yapışma özelliğini ortadan kaldırır. Bu bağlamda karşımıza kusursuz bir karışım olarak çıkar.

 

HAZIR BETONU OLUŞTURAN UNSURLAR

Hazır beton yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan agrega; ufalanmış taş taneleridir. Bu taşın özelliği aşınma dayanımı göstermesi, tane sertliği olması, yeterli basınç dayanımı göstermesi, donma veya çözülme ile niteliğini kaybetmemesi, sülfat-klor iyonlarını taşımama gibi özellikleri ile betona güç ve dayanıklılık verir.
Hazır betonu oluşturan unsurlardan biri de çimentodur. Bilindiği gibi çimento su ve hava ile tepkimeye girdiği andan itibaren etraftaki maddeleri birbirine yapıştıran ve sertleştikten sonra dahi çözünmeyen bir maddedir. Betondaki kuvveti ve dayanıklılığı belirleyen en büyük unsur çimentodur.

Diğer bir unsur da katkılardır. Hazır beton üretiminde kullanılan bu katkılar mineral ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak ikisinin de tek amacı vardır; betonu güçlendirmek. Genellikle beton karışım suyuna eklenirler. Katkıların en önemli özelliği dozajında kullanılmasının gerekliliğidir. Fazla konduğu zaman beton bozulabilir. Ancak az konduğu takdirde de özelliğini kaybedebilir. Hazır beton üretiminde önemli bir noktadır.

Bunların dışında kimyasal katkılar da hazır beton üretiminde karıştırılır. Bu kimyasal katkılara göz atmak gerekirse; priz hızlandırıcılar, priz geciktiriciler, su geçirimsizlik katkıları, antifirizler, mineral katkılar, uçucu kül, silis dumanı, tras, yüksek fırın cürufu olarak sıralanabilir.

Bir diğer unsur ise karışım suyudur. Kullanılacak su kuru haldeki çimento ve agregayı plastik işlenebilir bir hale sokmaktadır. Ve çimento ile kimyasal reaksiyon sağlamasına yardımcı olur. Bu şekilde plastik kütlenin sertleşmesi oluşur. Karışım suyunda altının çizilmesi noktalardan birisi analizlerle belirlenerek kalitesinin belli aralıklarla denetlenmesi gerekir. Betona katılan fazla su yararlı olmayacaktır. Yani çimento ile reaksiyona girmeyeceğinden beton içerisinde boşluklar meydana getirebilir. Suyun bıraktığı bu boşluklar yapının daha az dayanıklı olmasına sebep olurken, boşluklardan girebilecek zararlı unsurlar yapıya zarar verebilir.

 

BETONDAN BEKLENTİLER NE OLMALIDIR?

Betonun günümüzde önemli bir yapı malzemesi olmasının sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Öncelikle yüksek basınç dayanımı olması. Bu özellik ile yapının sağlamlığı garanti edilmiş olmaktadır. Hazır betonun kullanımı da burada dikkat çekmektedir. Bunun yanında ekonomik olması bir başka unsurdur. Yani hem sağlam hem ekonomik kullanıcı açısından oldukça avantajlı bir hale getirmektedir. Betonarme dediğimiz çelik donatı ile dengelenmesi de bir başka büyük avantaj sağlamaktadır. Betonun şekil verebilme özelliğinin olması, dahası bunun kolaylıkla yapılabiliyor olması işleri kolaylaştıran bir başka unsur olarak göze çarpar. Hazır beton dayanıklılığı ise tartışmasızdır. Hazır beton pek çok uygulamada güvenlik testlerini geçmiş bir yöntem olduğundan tercih sebebidir.

Beton diğer yapı malzemelerine göre daha az enerji ile üretilebilmektedir. Bu da zahmetsiz ve kolay bir üretim anlamına gelmektedir. Beton istenilen hemen her yerde kolaylıkla üretilebilmektedir. Bu da yine büyük bir avantaj sağlar. İyi bir beton, taze haldeyken kolay taşınabilmekte ve yerleştirilebilmektedir. Sertleşmiş bir şekilde ise hava ve kimyasal tepkimelere karşı dayanıklı olmalıdır. Bununla beraber iyi bir beton ekonomik olmalıdır. Malzeme cinsi ve karışım oranları iyi bir şekilde seçilmelidir. Beton harmanı detaylı ve dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Hazır beton için uygun yöntemler kullanılmalıdır. 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!