FRP ÇEŞİTLERİ
5 1
Yazdır E-mail Olarak Gönder


 

FRP ÇEŞİTLERİ

Bir FRP kompozit, bir fiber ile takviye edilmiş bir polimer olarak tanımlanır. Elyaf takviyesinin birincil işlevi, yükü lifin uzunluğu boyunca taşımak ve bir yönde mukavemet ve sağlamlık sağlamaktır. FRP, kompozit malzemeler olarak adlandırılan bir kategoriye giren bir malzeme sınıfını temsil eder. Kompozit malzemeler, birleştirildiğinde ilgili kimyasal ve fiziksel özelliklerini koruyan iki veya daha fazla materyalden oluşur. FRP kompozitler çelik veya alüminyum gibi geleneksel inşaat malzemelerinden farklıdır. FRP kompozitleri anizotropiktir (uygulanan yük doğrultusunda görünen özellikler), buna karşın çelik veya alüminyum izotropiktir (uygulanan yükten bağımsız olarak tüm yönlerde düzgün özellikler). Bu nedenle FRP kompozit özellikleri yönlüdür, yani en iyi mekanik özelliklerin fiber yerleşim yönündedir.

 

KOMPOZİT BİLEŞENLERİ

 

1. Lifler

 

Bileşiğin özellikleri çoğunlukla elyaf seçimi tarafından etkilenir. İnşaat mühendisliğinde üç tür elyaf hâkim. Bunlar karbon, cam ve aramid elyaflardır ve kompozit genellikle sıkılaştırıcı elyaf, örneğin Karbon Fiber Takviyeli Polimer için CFRP ile belirtilir. Farklı özelliklere sahiptirler. Güçlendirme amacıyla karbon elyafları en uygundur. Tüm elyaflar genel olarak normal çelikten daha yüksek gerilme kapasitesine sahiptirler ve arızalanana kadar lineer elastikdirler. Lif türleri arasında farklı olan en önemli özellikler sertlik ve çekme gerilmesidir.

 

2 Matrisler

 

Matris elyaflar arasında kuvvet aktarmalı ve lifleri çevreye karşı korumalıdır. İnşaat mühendisliğinde, termoset reçineleri (termoset) neredeyse tamamen kullanılmaktadır. Termo setlerin arasında vinil ester ve epoksi en yaygın matrislerdir. Epoksi çoğunlukla vinil esterin üzerinde tercih edilir, fakat aynı zamanda daha pahalıdır. Epoksi, 20 derece Celsius'da 30 dakika civarında bir kap ömrüne sahiptir, ancak farklı formülasyonlar ile değiştirilebilir. Kürleme sıcaklığı arttıkça hızlanır.. Epoksiler iyi mukavemet, bağlanma, sürtünme özellikleri ve kimyasal dirence sahiptir.

 

ELYAF TEDAVİ POLİMERİ TÜRLERİ

 

Fiber takviyeli polimerin farklı türleri: cam elyaf, karbon, aramid, ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen, polipropilen, polyester ve naylon. Bu elyafların özelliklerinde meydana gelen değişim, hammaddeler ve elyafın oluştuğu sıcaklıktan kaynaklanmaktadır.

 

1. Cam Elyaf Takviyeli Polimer

 

Cam elyafları temelde silika kumu, kireç taşı, folik asit ve diğer küçük katkı maddelerinin karıştırılmasıyla yapılır. Karışım yaklaşık 1260 ° C'de eriyinceye kadar ısıtılır. Erimiş camın platin plakadaki ince deliklerden akmasına izin verilir. Cam şeritler soğutulur, toplanır ve sarılır. Lifler, yönsel kuvveti arttırmak için çekilir. Elyaflar daha sonra kompozitler içinde kullanılmak üzere çeşitli formlara dokunurlar.

 

Alüminyum kireç borosilikat bileşimine dayanarak, cam elyafları, yüksek elektrik yalıtımı özellikleri, neme karşı düşük duyarlılık ve yüksek mekanik özelliklere bağlı olarak polimer matris kompozitleri için baskın takviye maddesi olarak düşünülür. Cam genellikle iyi darbelere dayanıklı bir liftir ancak karbon veya aramitten daha fazla ağırlığa sahiptir. Cam elyafları belirli formlarda çelikten daha iyi veya daha iyi mükemmel özelliklere sahiptir.

 

2. Karbon Fiber Takviyeli Polimer

 

Karbon elyafları yüksek elastikiyet modülüne sahiptir, 200-800 GPa'dır. Nihai uzama, düşük gerilime karşılık gelen daha yüksek sertliğe ve bunun tersine karşılık geldiğinde% 0.3-2.5'dir. Karbon lifleri su emmez ve birçok kimyasal çözeltiye dayanıklıdır. Stand yorgunluğu mükemmel derecede yorulur, korozyona maruz kalmazlar ve herhangi bir sürünme veya gevşeme göstermezler, düşük gevşeme yüksek gerilimli ön dayanım çelik tellerine kıyasla daha az rahatlama gösterirler.

 

Karbon fiber iletkendir ve dolayısıyla çelikle doğrudan temas halinde galvanik korozyona neden olabilir.

 

3. Aramid Fiber Takviyeli Polimer

 

Aramid, aromatik poliamit için kısa formdadır. Liflerin modülü, kaliteye bağlı olarak% 1.5-5'lik bir maksimum uzama ile 70-200 GPa'dır .Aramid yüksek kırılma enerjisidir ve bu nedenle kask ve kurşun geçirmez giysiler için kullanılır.Aramit elyafları yüksek sıcaklıklara, neme ve ultraviyole radyasyona duyarlıdır ve bu nedenle inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılmamaktadır. Diğer aramid elyafları gevşeme ve gerilme korozyonuyla ilgili problemlere sahiptir.

 

ELYAF TEDAVİ POLİMERLERİN AVANTAJLARI

 

FRP'nin avantajları şunlardır:

 

FRP, aluminyum veya çeliğin yoğunluğunun 3,5 ila 5 katı kadar bir maksimum malzeme sertliği sağlayabilir.

Yüksek yorulma dayanım sınırları vardır

Darbe enerjilerini emebilir

Malzeme özellikleri, gerektiğinde güçlendirilebilir

Korozyon potansiyeli azaltılır

Eklemler ve bağlantı elemanları elimine edilir veya basitleştirilir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!