EPOKSİ ALT BETONU
5 1
Yazdır E-mail Olarak Gönder


EPOKSİ ALT BETONU

Epoksi sisteminde en iyi performansın sağlanması için, uygun olan altyapının hazırlanması ve ön hazırlıkların eksiksiz yapılması beklenir. Özellikle beton zeminlerin hazırlanması, basınç mukavemetinin 250 kg/cm2'den az olmamalı ve 0,1-0,3 mm poroz yapıya sahip olması gerekir. Hazırlık aşamasında uygulama yapılacak bölge yağdan, kirden temizlenmiş ve kuru olması daha sağlıklı işlem yapılması için şarttır.


Epoksi alt beton dökülmesi toprak seviyesine bağlıdır. İlk önce su giderleri için uygun altyapı sağlanır. Hemen akabinde betonun altındaki toprak seviyesine sızmış olan su ve burada oluşmuş nem, epoksi kaplamanın altında birikerek zaman içerisinde kaplamanın kabarması, patlaması ve yüzeyi terk etmesinin önlemi alınmalıdır. Optimum beton direnci için minimum su-çimento oranı gereklidir. Ayrıca plastifiyan kullanımı yüzeyin perdahlanması ve bastırılmasında yararlıdır. Süpürgesiz perdahlanan betonlarda çelik mala kullanımı, yüzeyi parlatıp şerbeti yüzeye çekeceği için kullanılmamalıdır. Bu işlem helikopter tipi perdah makinesinin tepsisi veya tahta mala ile yapılmalıdır.


Epoksi sistemleri için uygun alt yapıp olup olmadığını kontrol etmek için, eski zeminlerin kontrol edilmesi gerekir. Nem kontrolünün yüzeyden tespit edilmesi yeterli olmamaktadır. Çünkü su buharı şeklinde yükselmiş olan nem, yüzey üzerinde konsantre olmaması ile birlikte, bu yöntem ile tespit yanılgıya sebebiyet verir. Zeminde oluşan çatlaklar tespit edilmeli ve varsa şayet dilatasyon derzlerinin yeterli olup olmadığı, derz dolgu malzemesinin gerekli elastikiyette olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dolgular zaman içerisinde esnekliğini yitirmiş kenar ve köşeleri kırılmış derzler gerek boşaltılarak epoksi harçlarıyla doldurulup seviyelendikten sonra, gerekse lokal tamiratlarla epoksi kaplama öncesi hazırlanırlar. Bazı hallerde ise mevcut eski zemin uygulama için elverişli olmayabilir.


Şap, yüksek mekanik direnci ve yapışması çok iyi olmayan, ağır trafiğin ve darbelerin mevcut olduğu zeminlerde kullanılması doğru olmayan bir çimentolu tesviye betonudur. Şayet kullanılması kaçınılmaz ise 14 cm'den aşağı bir kalınlıkta dökülmemelidir. Alt yapıdaki zemin betonun üzeri çentiklenmeli ve şap dökülmeden 15-20 dakika evvel yapışmayı arttırıcı ve eski beton yeni beton arasında aderans köprüsü görevini görecek katkı malzemeli çimento şerbeti sürülmelidir. Şapta kullanılacak kum granülmetresi kaba sıvada kullanılana yakın olmalıdır. Zımpara kağıdı yüzeyi gibi bir pürüzlülük iyi bir yapışma için idealdir.

 

EPOKSİ  ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ

Epoksi alt yapısının başarılı olabilmesi, ortam şartlarının ve uygun altyapının en iyi şekilde sağlanmış olması gibi önemli faktörlere bağlıdır. Kaplamanın performansı için aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dökülecek betonda minimum su/çimento oranına dikkat edilmelidir. Betonun slump değeri, maksimum 9-10 cm olmalıdır.

Dökülmesi gereken betonun yüzey perdahı, tahta mala veya helikopter perdah makinesinin tepsisi ile yapılması gerekir. Yüzeyi parlatacağı ve şerbeti yüzeye çekeceği için mala veya pervane kullanılmamalıdır. Yani pürüzlü bir yüzey istenmektedir. Yeni betonun 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış ve uygulama anındaki max neminin %5 olması gerekmektedir. Betonun kürlenmesi süresince, yüzeyinde oluşacak rötre çatlaklarını, kuvvet kayıplarını önlemek için yüzey muntazam olarak ıslatılmalı ve don, yağmur, aşırı güneş ışınlarından korunmalıdır. Bu işlemin parafin ve benzeri maddeleri ile yapılması epoksi zemin kaplaması için sakıncalıdır.
Beton dökülecek zemin oldukça iyi sıkıştırılmış olması gerekir. İyi sıkışmayan zemine dökülecek olan betonun zaman içinde çökmelere uğrar ve epoksi kaplamanın da çatlamasına sebep olur.
Beton dökülmeden önce nem ve su izolasyonu mutlaka yapılması gerekir. Yapılmadığı durumlarda kapilci boşluklardan yükselen nem, epoksi tabakanın altında birikir ve zaman içinde kaplamanın patlaması, yüzeyden ayrılmasına sebebiyet verir. Yeni veya mevcut betonda yüzeysel basınç mukavemeti min 250 kg/cm2 olmalıdır. Betonda kürlenme süresince su kaybı ve ısı farklılıkları genleşme sağlar, bu da çatlak oluşumunu gerçekleştirir. Bunun olmaması için, beton dökülmesinin takibinde en fazla 3 gün içinde h/3 oranında önceden belirlenen yerlerden kesilmeli ve betonun buralardan çatlaması sağlanmalıdır. Kaplama öncesi epoksi esaslı harçlar ile doldurulacak bu derzler kaplama sonrası aynı yerlerden kesilerek elastomerik reçine esaslı, kimyasallara dirençli bir derz dolgu malzemesiyle doldurulur. İki katta planlanmış beton uygulamalarında katlar arasında yapışma zafiyeti bulunabileceği için, özellikle ağır bir trafiğe maruz kalacak zemin betonlarının tek katta oluşturulmasını tavsiye edilir. Fakat beton üzerine şap atılması kaçınılmaz ise, bu şap en az 6-10cm kalınlığında olmalı ve dökülmeden 15-20 dakika önce eski betonla yeni beton arasında bir aderans köprüsü vazifesi görecek ve yapışmayı arttırıcı özel bir solüsyon uygulanmalıdır. Kaplama kalınlıkları 0.5 ile 3 mm gibi ince değerler olduğundan, yapılacak kaplama beton yüzeyin düzgünlüğünü aynen yansıtacaktır. Bunun için beton yüzeyinde çok iyi bir tasviye gereklidir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!